Wilt u verschil maken?

Gradaties in het keurmerk

Het keurmerk

U kunt zich in de maatschappij onderscheiden door de juiste service te bieden en te blijven kijken naar de toekomst. 

Ons keurmerk geeft aan dat uw bedrijf hierop inzet.

sample keuring

Aangemeld bij en beschermd door het Bureau Intellectuele Eigendom

BEDRIJVEN DIE EEN KEURMERK HEBBEN VERDIEND

Een lijst van de bedrijven met het hooggewaardeerde keurmerk en de daarbij behorende bedrijfsprofielen

AANVRAGEN INSPECTIE/TOETSING

Hier kunt u een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor het hooggewaardeerde keurmerk (TRANSPORTBEDRIJVEN)

TOETSING PUNTEN

Welke punten controleren wij en kunnen we garanderen op kwaliteit.

REGLEMENT

Het reglement van ons hooggewaardeerde keurmerk

AANVRAGEN ONAANGEKONDIGDE CONTROLE

Extra onaangekondigde controle laten uitvoeren

VOORBEELD CERTIFICAAT

Een certificaat wordt uitgegeven aan het transportbedrijf dat het hooggewaardeerde keurmerk heeft verdiend

In de spotlight

SPOTLIGHT

Informatie

Op 15 september 2020 is onze gerespecteerde organisatie Chauffeursnieuws omgezet naar een stichting.

Wij werkten al geheel non-profit waardoor deze stap voor ons logisch was. 

Bovendien wilden we meer en daardoor hebben we deze grote stap gezet

Waarom een stichting 

De stichting heeft als eerste doel het verbeteren van het welzijn van de beroepschauffeurs.

Het tweede doel is de verbetering van de verkeersveiligheid in heel Europa, wat in het belang is voor elke verkeersdeelnemer. 

Chauffeursnieuws ziet de transportsector als de motor van de gehele economie. Wij zijn van mening dat we hier moeten beginnen met verbeteren.

Politiek begeleiden

De stichting zal de politiek gaan begeleiden met het opzetten van campagnes en zal adviezen en onderzoeken uitbrengen waardoor politici een bredere kennis zullen verkrijgen om hun besluitvorming op te baseren.

De stichting Chauffeursnieuws heeft een keurmerk ontwikkeld, dat wordt uitgegeven aan transportbedrijven die hun bedrijfsstructuren afstemmen op de menselijke factor. Bovendien vinden wij het milieu en het volgen van wettelijke bepalingen belangrijk.

Menselijke factor 

De menselijke factor wil zeggen dat men naar de langere termijn kijkt en niet slechts de financiële verdiensten in het oog houdt. Hierbij is te denken aan milieu, werkmateriaal en welzijn, maar ook beïnvloedbare werkomstandigheden spelen een rol.

Opdrachtgevers 

Als een transportbedrijf een keurmerk heeft bemachtigd moeten opdrachtgevers erop kunnen bouwen dat dit bedrijf op een goede manier zaken doet. 

Politiek en Inspectie Leefomgeving en Transport 

Het keurmerk van Chauffeursnieuws is getoetst op wensen van de politiek in Nederland en België, maar ook door de ILT.  Dit geeft het keurmerk alle waarde die er maar kan zijn. 

Keurmerk niet vanzelfsprekend 

Het keurmerk bestaat uit drie gradaties die worden aangeduid met sterren.  

Er wordt altijd een rapport opgemaakt; dit wordt zeer serieus behandeld en is door gerechtigden te allen tijde opvraagbaar. 

Onze keuringsspecialisten hebben een eed afgelegd, waardoor naar alle eerlijkheid een beslissing wordt gemaakt. 

Voordelen en meerwaarde voor een bedrijf

Het keurmerk is zo krachtig dat positieve invloeden bij onderhandelingen zeker merkbaar zullen zijn. Media-aandacht in zeer positieve zin wordt door ons verspreid (als men dit wenst) en er komt een aparte pagina op onze server, die wij regelmatig bij onze brede schare volgers onder de aandacht brengen.

Politici en controlerende instanties worden uitgebreid op de hoogte gesteld zodat uw bedrijf in een gunstig daglicht komt te staan.

Geldigheid en kosten 

De geldigheid is 2 jaar. Hierna moet men voor verlenging een toetsing doorstaan. 

De stichting is non-profit, echter zijn er wel onkosten en administratiekosten aan verbonden. Ook kunnen wij niet alles zelf en besteden we een aantal dingen uit. De kosten worden weergegeven bij de eerste stap van de aanvraag, die op dat moment nog geheel vrijblijvend is. Meer informatie vindt u in het reglement

Aanvragen

Het aanvragen van het keurmerk doet u via ons contactformulier, waarna wij u zullen voorzien van alle informatie over het keurmerk en over onze werkwijze.

Tot slot

Als u nog vragen heeft, schroom niet om contact op te nemen met ons op info@chauffeursnieuws.com

Bovendien kunt u ons altijd bereiken via WhatsApp op nummer +31 6 396 10 780

AANVRAGEN INSPECTIE/TOETSING
Landlocatie:
Omvang van het bedrijf
AANVRAGEN EEN ONAANGEKONDIGDE CONTROLE

AANVRAGEN EEN ONAANGEKONDIGDE CONTROLE