Duurzaamheid en naleven van wetten

Duurzaamheid beschermt onze natuurlijke omgeving en de ecologische en menselijke gezondheid. Daarnaast wordt door het verduurzamen de innovatie gestimuleerd en tegelijkertijd proberen we onze manier van leven niet in gevaar te brengen.


De waarde van de wet ligt in de waarborg voor de vrijheid van de burger die niet met onnodige, ineffectieve of onredelijke regels moet worden geconfronteerd.

De regering wordt gevormd door een deel van de gekozen politieke partijen in de Tweede Kamer die samen de verantwoordelijkheid willen nemen voor de uitvoering van onze wetten en regels.

Wetten gemaakt op landelijk niveau of als gevolg van afspraken met andere landen. Afspraken die bijvoorbeeld zijn gemaakt met de landen in de Europese Unie (EU) worden vastgelegd in een Europees verdrag.

Met onze gezamenlijk wil als basis, en wetten en regels als middel, creƫren we onze eigen maatschappij.

het keurmerk heeft als uitgangspunt een leefbare omgeving te blijven te behouden nu en in de toekomst.